Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2014 Doktora

    Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ A.B.D., Türkiye

  • 2003 - 2007 Yüksek Lisans

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi A.B.D., Türkiye

  • 1992 - 1999 Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstü İngilizce