Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

39K ve 41K İzotoplarının 0-20 MeV Enerji Aralığında Nötron Reaksiyonları Tesir Kesiti Hesaplamaları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.33-40, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Phot o neutron Cross Section Calculations for Some Nuclear Reactor Structural Materials

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.80

The Theoretical (n,?) Cross Section Calculations of Selected Structural Materials Used in Nuclear Reactors

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.211-222

Excitation Function of Photo-Neutron Reactions for Selected Isotopes Used in Reactor Structural Materials

1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Batman, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.61

Radioactivity concentrations and gamma dose rates in soil samples of metropolitan areas Van, Turkey

Uluslararası ve Disiplinlerarası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, ss.34 Creative Commons License

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, cilt.000, sa.0 Creative Commons License

Photo-Neutron Cross Section Calculations of Selected Steel Components

TPS 33rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.459

Nuclear Model Calculations of (n,?) Reaction Cross Sections for Some Isotopes in Heavy Concrete

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.99

The (n,?) Cross Section Calculations at 2-20 MeV Energy Range of Some Structural Materials Used in Nuclear Reactors

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.101

Excitation Functions of Neutron Poison Elements Evaluated Using Pre-Equilibrium and Equilibrium Models

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.98

Cross Section Calculation of Neutron Poison Isotopes by Nuclear Reaction Models

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.99

(n,?) Reaction Cross Section Calculations of Some Isotopes Used in Nuclear Applications

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.100

NEUTRON SPECTRUM CALCULATIONS IN APEX FUSION REACTOR WITH FLINABE BLANKET USING MCNPX PROGRAM

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.603

Cross Section Calculations of (n,gamma) and (gamma,n) Reactions of Some Isotopes in Steel Used in Nuclear Reactors

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.654

Calculation of photo-nuclear reaction cross sections for O-16

International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), Osmaniye, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, cilt.100 identifier identifier

(n,p), (n,2n), (n,d), and (n,alpha) cross-section calculations of O-16 with 0-40 MeV energy neutrons

International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), Osmaniye, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, cilt.100 identifier identifier