Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri