Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayısıda (Prunus Armeniaca L.) Metil Jasmonate, Sitokinin ve Lavanta Yağı Uygulamalarının Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), cilt.30, sa.1, ss.136-146, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Phytochemical Properties of Some Blackberry Genotypes Grown in Van Ecology

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, sa.1, ss.67-73, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

REGİNA KİRAZ ÇEŞİDİNDE UV-C VE SICAK SU UYGULAMALARININ DEPOLAMA BOYUNCA BİREYSEL FENOLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.647-654

Phytochemical Properties of Blackberry Genotypes Grown İn Van Ecology

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.515

Effects of Postharvest UV-C and Hot Water Applications on Fruit Quality and Cold Storage in Ziraat 900 Sweet Cherry Cultivar

International Conference on Food Science and Bioprocess, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 22 Kasım 2017, ss.35

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE SICAK SU VE UV-C UYGULAMALARININ MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZAYA ETKİLERİ

V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.15