Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.106, ss.206-209, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van kedilerinde total beyin hacminin bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak hesaplanması

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, cilt.2, ss.42-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neurotransmitter Substances and Anatomical Localizations

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.28, ss.177-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Three-Dimensional Investigation by Computed Tomography of the Clavicle and Scapula in Van Cats

2 ND INTERNATIONAL & 11TH NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS, Kıbrıs (Kktc), ss.43

ANATOMIC CHARACTERISTICS AND LOCATIONS OF NUTRIENT FORAMEN IN HUMERUS OF DOMESTIC ANIMALS

2 ND INTERNATIONAL & 11TH NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS, Kıbrıs (Kktc), ss.26

Veteriner Anatomi Alanında Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Yapılan Bazı Anatomik Çalışmalar

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.273-274

In Vitro Evaluation of The Effect of Vitamin C on Necrosis and Autophagy Caused by Ionizing Radiation

2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON "VETERINARY BIOCHEMISTRY and CLINICAL BIOCHEMISTRY, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, cilt.2, no.4, ss.169-172

İyonize radyasyon uygulanan NRK-52E hücre hattında vitamin c’nin apoptotik yolağa etkisi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.1871-1875

Determination of Forelimb Bone Mineral Measurement Values by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry in Van Cats

4th International Congress on Applied Biolologıcal Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.71

Three-Dimensional Examination of Cavum Pelvis with Computed Tomography in Van Cats and Its Morphometric Investigation

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.101-102

Micrognathia, Campylognati, Palatoschisis, Polymasti and Hydrocephalus in a Simmental Calf: Multiple Anomaly

2nd International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 21 - 31 Mayıs 2016, ss.49

ALKİD RESİN METODU KULLANILARAK BOZ AYI KADAVRASININ HAZIRLANMASI

Iı. ulusal yaban hayvanları kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.30

Kitap & Kitap Bölümleri

Giriş ve Genel Anatomy

Veteriner Anatomi ( Evcil Memeli Hayvanlar ), Kürtül İ., Türkmenoğlu i., Editör, Medipress Yayınevi, Malatya, ss.1-52, 2015