Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Bahçe Bitkileri

  • Sebze Yetiştirme ve Islahı

  • Serin İklim Sebzeleri

  • Sıcak İklim Sebzeleri

  • Biyoteknoloji ve Genetik

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Islahı ve Genetiği

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik