Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2020 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Bahçe Bitkileri , Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Doktora

  SİRMO (YABANİ SARIMSAK) TÜRLERİNDE MORFOLOJİK, BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYON VE GİNOGENESİS UYARTIMI İLE HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

 • 2016 Yüksek Lisans

  Tuzluluk ve kısıtlı sulama stresi altındaki kavun fidelerine arbüsküler mikorhizal fungusların etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016V. Gen Klonlama Yöntemleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2016Bitkilerde Uygulamalı Moleküler Markır, Gen Expresyonu ve Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2014TS EN ISO 17025 Temel Dökümasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014TS EN ISO/ IEC 17025 Kapsamında Uygulamalı Laboratuvar İstatisliği ve Metod Validasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014İngilizce Dil Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Marmara Üniversitesi