Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü , Bahçe Bitkileri , Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Ege University, Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  SİRMO (YABANİ SARIMSAK) TÜRLERİNDE MORFOLOJİK, BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYON VE GİNOGENESİS UYARTIMI İLE HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

 • 2016 Postgraduate

  Tuzluluk ve kısıtlı sulama stresi altındaki kavun fidelerine arbüsküler mikorhizal fungusların etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016V. Gen Klonlama Yöntemleri Kursu

  Education Management and Planning , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2016Bitkilerde Uygulamalı Moleküler Markır, Gen Expresyonu ve Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2014TS EN ISO 17025 Temel Dökümasyon Eğitimi

  Education Management and Planning , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014TS EN ISO/ IEC 17025 Kapsamında Uygulamalı Laboratuvar İstatisliği ve Metod Validasyonu Eğitimi

  Education Management and Planning , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014İngilizce Dil Eğitimi

  Education Management and Planning , Marmara Üniversitesi