Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The developmental and metabolic effects of different magnesium dozes in pepper plants under salt stress

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.48, ss.967-977, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF GA(3) HORMONE TREATMENTS ON ION UPTAKE AND GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER CADMIUM STRESS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.15, ss.1347-1357, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENZYME ACTIVITIES OF CERTAIN PUMPKIN (CUCURBITA SPP) SPECIES UNDER DROUGHT STRESS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1093-1099, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes of the lipid peroxidation and chlorophyll amount of green bean genotypes under drought stress

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.2705-2709, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ion accumulation in different organs of green bean genotypes grown under salt stress

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, cilt.52, ss.476-480, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geçici Stres Dönemi ve Sonrasında Biber Bitkilerinin Mikro Element Alım Performansı

Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.9, ss.34-40, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz Stresi ve Geri Kazanım Sürecinde Biberin (Capsicum annuum L.) Bitki Gelişimi ve İyon Alımındaki Değişimler

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1476-1485, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Organik Materyallerin Karpuz (Citrillus lanatus Thunb.)’ un İyon Alımına Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.36, ss.280-285, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçici Stres Dönemi ve Sonrasında Hıyar Bitkilerinin İyon Dağılımının İncelenmesi

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.306-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Relationships between Salt Stress, Potassium Application and Macro Element Uptake in Pepper Plant

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.13-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect on Some Plant Growth Parameters of Magnesium Applications in Pepper Plants under Salt Stress

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.38-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metabolic Changes in Plants under Chilling Stress

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.187-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Micro Element Intake Of Potassium (K +) And Salt Stress Applied Pepper Plants

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, cilt.7, ss.131-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Relationship between Nitric Oxide (NO) and Drought Stress in Pepper Plant

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, no.8, ss.132-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of GA3 Treatments on Ion Accumulation in Leaves of Pepper Plants Under Salt Stress

American Journal of Plant Biology, cilt.2, ss.37-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants in Landscape Design in Open Green Areas: Van Province Example

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.3, no.5, ss.14-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of root, stem and leaf weights and leaf counts on the bean genotypes (Phaseolus Vulgaris L.) of chilling stress application

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.3, no.5, ss.8-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of GA3 Treatments on Ion Accumulation in Leaves of Pepper Plants Under Salt Stress

American Journal of Plant Biology, cilt.2, no.1, ss.37-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Çilek (Fregaria x ananassa L.)Çeşitlerinin Tuz Stresine Tepkileri

Yüzüncü Yıl, cilt.24, ss.159-167, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Changes in Micronutrients,Cholophyll Contents and Plant Growth of Some Strawberry Cultivars (Fragaria x ananassa L.)under Salt Stress

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.23, ss.76-82, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Identification of Ion Accumulation and Distribution Mechanisms in Watermelon Seedlings ((Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Grown under Salt Stres

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.23, ss.209-214, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Identification of Ion Accumulation and Distribution Mechanisms in Watermelon Seedlings ((Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Grown under Salt Stres

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.23, ss.209-214, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz Stresinin Karpuzda (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Antioksidatif Enzim (SOD, CAT, APX ve GR) Aktivitesi Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI), cilt.18, ss.51-55, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fasulye Genotiplerinin (Phaseolous vulgaris L.) Artan Tuz Konsantrasyonu ve Farklı Zamanlardaki Gelişim Performansları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.54-58, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Glayöl Çeşitlerinde Kesme Çiçek ve Soğanımsı Yumru Gelişimi (Van)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI),, cilt.10, ss.1-6, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARKLI DOZLARDA TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRE UYGULAMASININ BİBERDE ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1-2

Investigation of Effects on Plants of Calcium

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.740-747

Determination of Malondialdehyde and Chlorophyll Amounts by Applying Potassium to Salt Stressed Pepper Plant

2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, cilt.1, ss.284-289

Investigation of Macro Element Uptake of Magnesium (Mg+2) and Salt Stress Applied Pepper Plants

2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, cilt.1, ss.324-328

The Effect on Plant Growth and Yield in Curly Leaf Lettuce (Lactuca sativa var. Crispa) of Different Nutritional Recipes

2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, cilt.1, ss.316-323

The Effect of Different Commercial Fertilizer Applications on the Pomological Properties and the Amount of Vitamin C, Water Soluble Dry Matter of Pepper

2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, ss.290-297

EFFECT OF NITRIC OXIDE (NO) APPLICATION ON THE DEVELOPMENT OF PEPPER PLANT UNDER DROUGHT STRESS

X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Ekim 2019, ss.625-629

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CALCIUM APPLICATIONS ON PLANT DEVELOPMENT OF PEPPER PLANT IN SALT STRESS

X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Ekim 2019, ss.312-317

THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZER APPLICATIONS ON PLANT DEVELOPMENT AND FLOWERING OF DEMRE PEPPER

X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Ekim 2019, ss.737-740

The Effect of Light on Plant Morphology and Metabolism

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2620-2624

The Role of Potassium (K) in Plant Metabolism

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2625-2628

BİBER BİTKİSİNDEKİ KAPSAİSİNİN SAVUNMA SİSTEMİNDEKİ ROLÜ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES 2018), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1422-1427

VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) KULLANIMININ BİTKİSEL ÜRETİME ETKİLERİ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES 2018), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1435-1439

THE EFFECT OF POTASSIUM APPLICATIONS ON SALT STRESS IN PEPPER PLANT

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1573-1576

Farklı Kalsiyum (Ca+2) Dozlarının Kuraklık Stresi Altındaki Domates Bitkilerinin Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.241-245

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KARPUZ (Citrullus lanatus Thunb.)’UN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.246-249

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KIVIRCIK YAPRAK SALATA (Lactuca sativa var. Crispa)’ NIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

II. International Scientific and Vocational Studies Congress(Bilmes 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1177-1181

Kadmiyum Stresi Altındaki Biber Bitkilerinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine GA3 Hormonunun Etkileri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress(Bilmes 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.647

EFFECTS ON VEGETABLE PRODUCTION OF VERMICOMPOST USAGE

The 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), 26 - 30 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.2

Antioxidative Enzyme Activities in Plants under Chilling Stress.

I.International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.464

KABAKTA KURAKLIĞA TOLERANSLIKLA ENZİM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, ss.354

ÜŞÜME STRESİ UYGULANMIŞ FASULYE (PHASEOLUS VULGARIS L.) GENOTİPLERİNİN YAPRAKLARINDAKİ İYON BİRİKİMLERİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, ss.347

Effect of Cold Stress Application on Root, Stem and Ion Distribution in Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes

IV.IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, cilt.2, ss.388-392

GA3 Hormon Uygulamasının Kadmiyum Stresi Altındaki Biber Bitkilerinin İyon Alımları Üzerine Etkileri

IV.IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.134

"Salt Stress In Plants"

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

The Rising Value of Agriculture The Netherlands Case Study On The Marketing of Ornamental Plants

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

Effect of root stress, stem and leaf weights and leaf counts on the genotypes of cold stress application (Phaseolus Vulgaris L.)."

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

"Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants in Landscape Design in Open Green Areas: Van Province Example"

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

EFFECTS ON SOME PLANT GROWTH PARAMETERS OF GA3 APPLICATIONS IN PEPPER PLANTS UNDER SALT STRESS

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.883-889

Tuz Stresi Altındaki Patlıcan Fidelerine Uygulanan Gibberellik Asit (GA3)’in Bitki Gelişimi ve İyon Birikimi Üzerine Etkisi"

Internatıonal Multidiisciplanary Congress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.1, ss.282-286

Salt tolerance, seed size, cotyledon weight and the relationship of antioxidant enzyme activities in watermelon

10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2012, ss.353-360 identifier

Kuraklık Stresi Altındaki Bazı Karpuz Genotiplerinin Biyokimyasa ve Fizyolojik Olarak Tepkilerinin Belirlenmesi

Türkiye VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, cilt.2, ss.532-537

Karpuzun Tuz Stresine Olan Tepkisinin Belirlenmesi

IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.250-252

Kitap & Kitap Bölümleri

INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN CALCIUM ELEMENT AND CYTOKINE HORMONE

ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE - II, Ali POLAT, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.163-172, 2020

KIVIRCIK YAPRAK SALATANIN VERİM VE KALİTESİNE BAZI ORGANİK MATERYALLERİN ETKİSİ

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, ERDOĞAN, O., AVSEVER, M.L., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.80-94, 2018