Publications & Works

Articles Published in Other Journals

STOP-MOTION DESIGN PROCESSES

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.4, pp.71-87, 2019 (National Refreed University Journal)

GRAFİK TASARIM YÖNTEMLERİNİN İKNA PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURKISH STUDIES, vol.1, no.13, pp.55-73, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GRAFİK TASARIMINDA DİSTOPYA

The Journal Of Academic Social Science Studies, no.70, pp.281-298, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grafik Tasarımı Bağlamında Sanatçı Kitapları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.40, pp.187-206, 2018 (International Refereed University Journal)

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNİN GÖRSEL TASARIMI

TURKISH STUDIES, vol.12, no.29, pp.51-72, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nazi Almanya'sı Örneğinde Propaganda Afişleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.191-212, 2017 (International Refereed University Journal)

Bedenin Sıradanlaşması Bağlamında Çıplaklık

İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, no.152, pp.88-91, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Derrida ve Yapıbozum Anlayışı

İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, no.147, pp.98-101, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Grafik Tasarımda Yapıbozumculuk (Deconstructivism)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.13, pp.85-111, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mengü Ertel Tasarımlarıyla Türk Tiyatro Afişleri

“ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.236-247

İHAP HULUSİ GÖREY TASARIMLARINDA ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İNŞASI

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.466-474

Afiş Tasarımında Beyaz Alanlar

3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.665-676

REKLAM VE GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA GERİLLA REKLAMCILIK

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.315-323

GRAFİK TASARIM VE SİNEMA BİRLİKTELİĞİNDE FİLM JENERİKLERİ

UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.671-679

İran Dönüşümünde Propaganda Dili Olarak Kullanılan Sosyal Afişler

2. INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP and SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, vol.1, pp.604-612

Bilgisayar Oyunlarının Benlik İnşasına Etkileri

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyum, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.1381-1395

PUNK ESTETİĞİNİN GRAFİK TASARIMINA YANSIMASI

IV. . ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.57-66

SANATIN İMGE EVRENİNDE, KAFATASI SEMBOLÜNE YÜKLENEN ANLAMLAR

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.333-342

VLADİMİR VE GEORGİİ STENBERG FİLM AFİŞLERİNİN ESTETİK ANALİZLERİ

El- Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 February 2018, vol.1, pp.249-261

KÜLTÜREL İMGE VE SİMGELERİN LOGO TASARIMLARINDA KULLANILMASININ GÖRSEL KÜLTÜR TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

1. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.203-215

GRAFİK TASARIM VE MEKÂN İLİŞKİSİ

I I . I NTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.745-751

Grafik Tasarımda Manipülasyon

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tasarım ve Manipülasyon, Sakarya, Turkey, 21 - 23 November 2013, vol.1, pp.273-276

Grafik Tasarımda Gösterenle Gösterilen İlişkisinde Görselleşen Sözcükler ve Anlamlar

Uluslararası Sanat/ Tasarım ve Estetik KuramlarıSempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.1, pp.1-8

Yüksek Topuklu Tasarım (Basılı Reklam,Kültür ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi)

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, vol.2, no.1120, pp.1120-1128

Globaleziz Tasarım

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Faükltesi 5. Uluslararası Sempozyum Batı'nın Doğusu- Doğunun Batısı; Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2010, vol.1, pp.31-46

Books & Book Chapters

MEKÂNLAŞAN TASARIMLAR

in: DİSİPLİNLERARASI SANAT, Döl A., Editor, İksad Akademisyen Kitabevi, Adıyaman, pp.78-96, 2018