Asst. Prof. Şaban Öztürk


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl), Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

The political and economic role of the state in the application of neo-liberal policies in Turkey: Comparison of Motherland Party (1983-1989) and Justice and Development Party (2003-2011) periods

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl)

2013

2013

Postgraduate

Van ili sınır ticareti ve Türkiye-İran dış ticaretinin 1980 sonrası gelişimi Sustainable Development

Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Articles Published in Other Journals

2023

2023

The Effects of Syria Policy on Turkish Politics: Post-2000 Period

öztürk ş., SEVINÇ H.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , vol.8, no."Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Sosyo-Ekonomisi" Özel Sayısı, pp.217-231, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

DEVLET, İKTİDAR VE OTORİTE KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM-SİYASET İLİŞKİSİ

ÖZTÜRK Ş.

KARADENIZ 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2023, vol.1, pp.52-59

2023

2023

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

ÖZTÜRK Ş.

KARADENIZ 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2023, vol.1, pp.201-211

2022

2022

NEO-LİBERAL-KÜRESEL SÜREÇTE ULUSLARARASI TİCARET VE TİCARİ İŞLEMLER HUKUKU

Öztürk Ş.

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.823-830 Sustainable Development

2022

2022

OSMANLI EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM: TANZİMAT DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

Öztürk Ş.

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.817-822 Sustainable Development

2022

2022

MERKANTİLİZMDEN REALİZME ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN EKONOMİ POLİTİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZTÜRK Ş.

ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 15 October 2022, vol.1, pp.241-246

2022

2022

TÜRKİYE İKTİSADINDA BATILI DÜŞÜNCENİN ETKİLERİ VE UYGULANAN POLİTİKALAR

ÖZTÜRK Ş.

ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 15 October 2022, vol.1, pp.247-252

2022

2022

ETHICS IN POLITICS AND MEHMED AKIF SİYASETTE AHLAK VE MEHMED AKİF

ÖZTÜRK Ş.

Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy 2. Uluslararası Sempozyumu 12 Mart 2022 / İstanbul, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.107

2021

2021

NEO-LİBERAL DÖNEMDE SOSYAL GÜVENLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ÖZTÜRK Ş.

7. Uluslararası Mardin Artuklu Kongresi, Mardin, Turkey, 10 December 2021, pp.786-796

2021

2021

LİBERAL DÜŞÜNCENİN OSMANLI’DAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZTÜRK Ş.

7. Uluslararası Mardin Artuklu Kongresi, Mardin, Turkey, 12 December 2021, pp.778-786

2017

2017

PARLAMENTER SİSTEME BAKIŞ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Öztürk Ş.

I.ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.196 Sustainable Development

2017

2017

DEVLETÇİ EKONOMİDEN SOSYAL REFAH DEVLETİNE

Öztürk Ş.

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.195 Sustainable Development

2017

2017

Devletçi Ekonomi-Liberal Ekonomi Karşılaştırması: Türkiye Örneği

Öztürk Ş.

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.454

2017

2017

Parlamenter Sisteme Bakış:İngiltere Örneği

ÖZTÜRK Ş.

I. Uluslararası EL-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.195

Books & Book Chapters

2023

2023

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİNE DAİR BİR EKONOMİPOLİTİK ANALİZ

ÖZTÜRK Ş.

in: CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN, Koçlar, Bekir; Çalış, Ercan; Çabaz, Murat, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.355-366, 2023

2023

2023

MAĞRİPTE BİR ÜLKE: LİBYA (OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ)

ÖZTÜRK Ş.

in: İÇ DİNAMİKLERİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA LİBYA Tarih, Siyaset, Toplum, Ekonomi, Dış Politika, Güvenlik, Enerji, Uluslararası Hukuk, AFŞAR, ERKAN, Editor, HİPERYAYIN, İstanbul, pp.1-21, 2023

2023

2023

2001 Krizinin Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasal Hayatına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZTÜRK Ş., SEVİNÇ H.

in: 1980'den Günümüze Türk Siyasal Hayatı: Siyaset, Ekonomi, Dış Politika, Savaş, Ali Rıza; Zabun Ahmet Hikmet, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.191-209, 2023

2022

2022

KRİZ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI: ÜLKELERİN TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öztürk Ş.

in: DOĞAL AFETLER, SALGIN HASTALIKLAR VE SAVAŞLARIN TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Tamer Eryiğit,Erol Oral,Fevzi Altuner, Editor, İKSAD, Ankara, pp.63-86, 2022 Sustainable Development

2022

2022

SİYASAL DEĞİŞME: DİNAMİKLER VE KIRILMA HATLARI

Öztürk Ş.

in: SIYASAL YAZILAR: SIYASAL KAVRAMLAR VE TERIMLER ÜZERINE TETKIKLER, Selçuk Kahraman, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.101-120, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Küreselleşme Döneminde Diplomasi ve Değişim

ÖZTÜRK Ş.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler I, Sinan Sönmez, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.819-828, 2022

2022

2022

KRİZ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI: ÜLKELERİN TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZTÜRK Ş.

in: DOĞAL AFETLER, SALGIN HASTALIKLAR VE SAVAŞLARIN TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ, ERYİĞİT Tamer, ORAL Erol, ALTUNER Fevzi, Editor, İKSAD, Ankara, pp.63-86, 2022

2022

2022

SİYASAL DEĞİŞME: DİNAMİKLER VE KIRILMA HATLARI

ÖZTÜRK Ş.

in: SIYASAL YAZILAR: SIYASAL KAVRAMLAR VE TERIMLER ÜZERINE TETKIKLER, Kahraman Selçuk, Editor, Eğitim, Konya, pp.101-120, 2022

2021

2021

Ortadoğu'da Modernleşme Çabaları: Mısır Örneği

Öztürk Ş.

in: Modernleşme Kıskacında Ortadoğu Tarih-Kültür-Siyaset, Ahmet İşler, Editor, Fenomen, Erzurum, pp.1-356, 2021

2021

2021

Lozan'ın Gölgesinde Dış Politika (1923-1950)

Öztürk Ş.

in: Türkiye'de Tek Partili Yıllar (1923-1950) Bir Dönem Panoraması (Tarih-Toplum-Siyaset)), Yunus KOÇ-Adem PALABIYIK, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.5-501, 2021

2021

2021

LOZAN'IN GÖLGESİNDE DIŞ POLİTİKA (1923-1950)

ÖZTÜRK Ş.

in: TÜRKİYE'DE TEK PARTİLİ YILLAR (1923-1950) BİR DÖNEM PANOROMASI (TARİH-TOPLUM-SİYASET), YUNUS KOÇ - ADEM PALABIYIK, Editor, PINAR YAYINLARI, İstanbul, pp.299-326, 2021

2021

2021

ORTA DOĞU'DA MODERNLEŞME ÇABALARI: MISIR ÖRNEĞİ

ÖZTÜRK Ş.

in: Modernleşme Kıskacında Ortadoğu Tarih-Kültür-Siyaset, AHMET İŞLER, Editor, FENOMEN YAYINCILIK, Erzurum, pp.303-335, 2021