Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muradiye ve Çaldıran Yöresindeki Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Bazı Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1095-1104

The effect of royal jelly on the estradiol levels and ovarium and uterus in rats with experimental hypothyroidism

1 st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress,, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.178-179

The effect of royal jelly on levels of TNF-A and oxidant antioxidant systems in experimental rats hypothyroidsm

Uluslararası Biyokimya Kongresi/28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017, vol.42, no.1, pp.23

Endemik olarak Van Gölünde Yaşayan İnci Kefalinin Toplam Lipit Oranı ve Yağ Asitlerinin Araştırılması

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Turkey, 25 - 27 June 2013, pp.20

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

7
UN Sustainable Development Goals