Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muradiye ve Çaldıran Yöresindeki Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Bazı Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1095-1104

The effect of royal jelly on the estradiol levels and ovarium and uterus in rats with experimental hypothyroidism

1 st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress,, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.178-179

Characterization of Sediments of Van Lake

IMESET'17, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2017, ss.135

Vangölü Sedimentinin Karakterizasyonu

IMESET'17, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.160

The effect of royal jelly on levels of TNF-A and oxidant antioxidant systems in experimental rats hypothyroidsm

Uluslararası Biyokimya Kongresi/28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, sa.1, ss.23

Endemik olarak Van Gölünde Yaşayan İnci Kefalinin Toplam Lipit Oranı ve Yağ Asitlerinin Araştırılması

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013, ss.20