Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Ankara Üniversitesi

  Tez jüri Savunma

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez jüri Savunma

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Bingöl Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

 • Nisan 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Mantar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Mantar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Mantar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2019 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Eylül 2019 Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2019 Uluslararası Tarım ve Yaban Hayat Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2019 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2019 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Kasım 2018 International Journal of Scientific and Technological Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2018 YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 Ordu Ziraat Fak Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Eylül 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2017 - 2018 TUBİTAK

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

 • 2016 - 2017 KOSGEB

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye