Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Bahçe Bitkileri , Türkiye

 • 1997 - 2000 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Bahçe Bitkileri , Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Hasat Öncesi Sitokinin Uygulamasının Karnabaharların (Brassica oleracea L. Botrytis) Modifiye Atmosferde Depolanmasıyla Hasat Sonrası Fizyolojisine Etkisi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri

 • 2000 Yüksek Lisans

  Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Armut Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanın Belirlenmesi ve Soğukta Muhafaza Üzerine Bir Araştırma

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri, Bahçe Bitkileri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Lc-ms-ms

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Redoks Anonim şirket