Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inhibition of growth of U87MG human glioblastoma cells by Usnea longissima Ach.

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, cilt.91, sa.3, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of hot water and UV-C on mineral content changes in two strawberry cultivars stored at different temperatures

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.42, sa.6, ss.423-432, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of auxin doses on rooting of Juniperus L.

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.19, ss.130-136, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of different irrigation programs on the growth, yield, and fruit quality of drip-irrigated melon

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.33, sa.3, ss.243-255, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayısıda (Prunus Armeniaca L.) Metil Jasmonate, Sitokinin ve Lavanta Yağı Uygulamalarının Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), cilt.30, sa.1, ss.136-146, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayısıda (Prunus Armeniaca L.) Metil Jasmonate, Sitokinin ve Lavanta Yağı Uygulamalarının Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), cilt.30, sa.1, ss.136-146, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ambalajlama ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Pleurotus Ostreatus (Jaqu. Ex Fr.) P. Kumm.(Oyster Mushroom) Mantarında Hasat Sonrası Kaliteye Etkileri

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.2, sa.4, ss.172-190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer

Bahçe, cilt.47, sa.1, ss.461-466, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır (Silvan, Kulp, Hazro) Yöresindeki Bazı Mahalli Armut (Pyrus communis L)Gen Kaynaklarının Belirlenmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.61-67, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Armut Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanın Belirlenmesi ve Soğukta Muhafaza Üzerine Bir Araştırma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.86-94, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çiçekli Süs Bitkilerinde Etilen Direncinin Önemi

VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.1324-1332

EFFECTS OF EDIBLE COATING MATERIALS ON POSTHARVEST PHYSIOLOGY IN WHITE BUTTON MUSHROOMS (Agaricus bisporus)

6th South East Europe Postharvest Conference, Nova Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 26 - 29 Haziran 2019, ss.57

Bazı Alıç Çeşitlerinin Modifiye Atmosferde Depolanması

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2016, ss.85

Van İlinde Tıbbi Bitki Olarak Öne Çıkan Süs Bitkileri

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.443-446

Van ve Çevresinde Geleneksel Muhafaza Yöntemleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.581

Ilıman İklim Meyve Türlerinde 1-MCP Kullanımı

IV. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2008, ss.12-14

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2008, ss.206

Hasat Sonrası Pektin Uygulamasının ve Ambalajlamanın Brokolide Muhafaza Ömrü ve Kalitesine Etkileri

III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2005, ss.260-266

Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) Soğukta Muhafazası

III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2005, ss.514-522

Van’da Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.21-24