Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Kistik Ekinokokkozis Örnekleri için SYBR Green Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Melting Curve Analizi

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.155

Books & Book Chapters

ONKOLOJİ

in: SCHWARTZ CERRAHİNİN İLKELERİ, ÖZMEN MAHİR M, Editor, Güneş Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.10-16, 2016