Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Firma Yönetici ve Sahiplerinin Liderlik Tarzları: Van Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.673-702, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüketicilerin İnternet Kullanımı Ve E-Alışveriş Tercihleri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

ICOAEF VI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, cilt.1, sa.1, ss.213

ORGANIZATIONAL CYNICISM: A THEORETICAL INVESTIGATION

3RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.224-223