Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme

Van Tıp Dergisi, vol.1, pp.408-415, 2019 (National Refreed University Journal)

ELEMENTAL ANALYSIS OF BEYBAĞ-MUĞLA (TURKEY) BYZANTINE SKELETONS

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.147-161, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Khalkeritis ve Tokul Şapel İskeletlerinin Travma Analizi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, pp.493-504, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Eski Çağ Sanatında Cücelik Dwarfism in Ancient Art

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, vol.3, pp.35-43, 2011 (National Refreed University Journal)

Eski Anadolu Toplumlarında Yaşa Bağlı Diş Kayıpları

YASAD Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal, pp.105-111, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tıbbın Babası İstanköylü Hipokrates

İDOL Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, no.16, pp.22-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Antik Dönemde Kullanılan Bitkisel İlaçlar ve Tedavi

İDOL Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, no.12, pp.14-21, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Su Ortamında Bulunan İnsan Kalıntılarının Adli Antropoloji Açısından Değerlendirilmesi

VII.Biyolojik Antropoloji Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, vol.1, no.1, pp.82

Antropolojik Çalışmalarda Hayvan Modelleme- Florozis Örneği

VII. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.41

Elaiussa Sebaste İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

41.Uluslararsı Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.1, no.1, pp.1

Mesleki Eğitim Merkezinde Çıraklık Eğitimi Gören Bireylerin Beslenme ve Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi / Van Örneği

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi "İnsanı Anlamak", Nevşehir, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.1

EPIGENETIC FEATURES OF GIRESUN (KHALKERITIS-ARETIAS) ISLAND SKELETONS

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.1

Beybağ Osmanlı Dönemi İskeletlerinin Paleoantropolojik Değerlendirmesi/ Paleoanthropologcal Investigation of Beybağ Ottoman Period Skeleton

1.Uluslararası spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi / 1th Inernational Congress on Sports, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.1

Animal Studies On Teeth As Models Of Anthropological Research

XV. European Conference on Social and Behavioral Science, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, vol.0, no.0, pp.100

Zoopharmacognosy

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, vol.0, no.0, pp.133

Biyokültürel Perspektiften Obezite

1.Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.380

LATE BYZANTIAN PERIOD BEYBAĞ POPULATION HEAD TRAUMA SPECIMENS

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 1 - 03 February 2016, pp.20

Güncel Bilgiler Işığında Buğdayın İnsan Beslenmesindeki Yeri

6.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2015, pp.20

Paleoantropolojik Araştırmalarda Syphilis

6.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2015, vol.-, pp.15

Investigation of Effect of Exercise on Physical Parameters on Football Referees at Van Region

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Acta Physiologica, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, vol.215, pp.84

Trauma on skeletons of Giresun island and Kutahya/Tokul

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.68

Giresun Adası İskeletlerinin Paleoantropolojik Değerlendirmesi

30.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, pp.189-202

Geç Bizans Beybağ Toplumunda Beslenmeye Dayalı Vücut Patolojileri

5. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2013, pp.46

Geçmişten Günümüze Obezite

5. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2013, pp.40

Assesment of Giresun Island Population According to Their Jaw and Teeth Diseases

18th Congress of The European Anthropological Association Human Evolution and Dispersals Congreess, Ankara, Turkey, 3 - 06 September 2012, pp.62

Animal Model in Antrhropological Studies

18th Congress of The European Anthropological Association Human Evolution and Dispersals Congreess, Ankara, Turkey, 3 - 06 September 2012, pp.68

Antik Çağdan Günümüze Bir şifa ve Lezzet Kaynağı : Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 November 2011, pp.38

Death of Socrates: Revealing The Truth Behind Platos's Words

2nd International Congress Biomedical Sciences in Archaeology, İzmir, Turkey, 15 - 18 September 2011, vol.1, no.1, pp.22-23 Creative Commons License

Antik Dönem Gladyatörlerinin Egzersiz Fizyolojisi Açısından Değerlendirilmesi

III. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Adana, Turkey, 13 - 14 May 2011, pp.50-51

Eski Çağ Sanatında Cücelik

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Mersin, Turkey, 11 - 14 May 2011, pp.53

Kırmızı Et Tüketiminin İnsan Beslenme Evrimindeki Yeri

IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.18

Sacralization of fifth lumbar vertebra in vertebra in skeletal remains from Datça Burgaz Anatolia

IUAES 2010 International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2010, pp.4

Mandibular Permanent Second Molar with Four Roots in an Ancient Anatolian Population

17th Congress of the European Anthropological Association, Poznan, Poland, 29 August - 02 September 2010, pp.65

Bazı Eski Doğu Anadolu Toplumlarında Diş Boyutları

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, pp.161-171

Datça/Burgaz İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

25.Arkeometri Sonuçları Toplamtısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, pp.297-310

İnsan Beslenme Evriminde Değişen Eğilimler

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 October 2008, pp.22

Antropolojik Çalışmalarda Sabit İzotop Analizinin Kullanımı

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 October 2008, pp.45

Antik Dönemden Günümüze Beslenme ve Yaşlılık İlişkisine Bakış

IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.105-115

Antik Dönem Sanatında Yaşlılık

IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.381-396

Van Karagündüz Erken Demir Çağı İskeletlerinin Ağız ve Diş Sağlığı

29. Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May - 01 June 2007, pp.141-156

Tarih Boyunca Epilepsi

Gevher Nesibe Darrüşşifası’nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Kayseri, Turkey, 24 - 27 May 2006, pp.285-296

Antik Yazarlar ve Seyyahların Gözü ile Kayseri

Gevher Nesibe Darrüşşifası’nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Kayseri, Turkey, 24 - 27 May 2006, pp.53-63

Antik Dönemde Gladyatörlerde Görülen Sağlık Sorunları ve Gladyatör

IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Turkey, 10 - 13 May 2005, pp.49

Antik Tıpta Rüyalar ve Tedavi

III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 October 2003, pp.49

Books & Book Chapters

Paleoantropolojik Açıdan Kraniosinostozlar ve Osmanlı Dönemi Beybağ Skafosefali Örneği

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Ayşe Çatalcalı Ceylan Dr. Ferhat Özbay Dr. Zafer Özomay Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Batuhan Kurt, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.131-150, 2021

The Case Against Socrates and His Execution

in: History of Toxicology and Environmental Health Toxicology in Antiquity, Volume I, Wexler P., Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Washington, pp.69-82, 2019

Female Sexuality and Fertility in Ancient Turkey from Archaelogical and Paleoantropological Perspective

in: The History of Male-Female Sexuality and Turkey, Kendirci M.,Kadıoğlu A.,Şerefoğlu E.C,Çayan S., Editor, An International Publication Of The Turkish Society Of Andrology, İstanbul, pp.111-145, 2014

Hitit Uygarlığında Spor

in: Anadolu Uygarlıklarında Spor, Yıldıran İ., Gültekin T., Editor, Spor Yayınevi Ve Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.37-53, 2012

Anadolu'da Antik Dönem Beslenmesi

in: 75.Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Güleç E, Özer İ.,Sağır M., Koca Özer B., Editor, Ankara Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.183-213, 2012

Antik Çağda Beslenme

in: Beslenme Antropolojisi I, Merdol T.K., Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.45-78, 2012