Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme

Van Tıp Dergisi, cilt.1, ss.408-415, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELEMENTAL ANALYSIS OF BEYBAĞ-MUĞLA (TURKEY) BYZANTINE SKELETONS

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ, cilt.21, sa.2, ss.147-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Khalkeritis ve Tokul Şapel İskeletlerinin Travma Analizi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.2, ss.493-504, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eski Çağ Sanatında Cücelik Dwarfism in Ancient Art

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, cilt.3, ss.35-43, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Anadolu Toplumlarında Yaşa Bağlı Diş Kayıpları

YASAD Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal, ss.105-111, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbın Babası İstanköylü Hipokrates

İDOL Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, sa.16, ss.22-29, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Antik Dönemde Kullanılan Bitkisel İlaçlar ve Tedavi

İDOL Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, sa.12, ss.14-21, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Su Ortamında Bulunan İnsan Kalıntılarının Adli Antropoloji Açısından Değerlendirilmesi

VII.Biyolojik Antropoloji Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.82

Antropolojik Çalışmalarda Hayvan Modelleme- Florozis Örneği

VII. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, ss.41

Elaiussa Sebaste İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

41.Uluslararsı Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Mesleki Eğitim Merkezinde Çıraklık Eğitimi Gören Bireylerin Beslenme ve Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi / Van Örneği

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi "İnsanı Anlamak", Nevşehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

EPIGENETIC FEATURES OF GIRESUN (KHALKERITIS-ARETIAS) ISLAND SKELETONS

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Beybağ Osmanlı Dönemi İskeletlerinin Paleoantropolojik Değerlendirmesi/ Paleoanthropologcal Investigation of Beybağ Ottoman Period Skeleton

1.Uluslararası spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi / 1th Inernational Congress on Sports, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Animal Studies On Teeth As Models Of Anthropological Research

XV. European Conference on Social and Behavioral Science, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, cilt.0, sa.0, ss.100

Zoopharmacognosy

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, cilt.0, sa.0, ss.133

Biyokültürel Perspektiften Obezite

1.Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.380

LATE BYZANTIAN PERIOD BEYBAĞ POPULATION HEAD TRAUMA SPECIMENS

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 1 - 03 Şubat 2016, ss.20

Güncel Bilgiler Işığında Buğdayın İnsan Beslenmesindeki Yeri

6.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, ss.20

Paleoantropolojik Araştırmalarda Syphilis

6.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, cilt.-, ss.15

Investigation of Effect of Exercise on Physical Parameters on Football Referees at Van Region

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Acta Physiologica, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.215, ss.84

Trauma on skeletons of Giresun island and Kutahya/Tokul

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.68

Giresun Adası İskeletlerinin Paleoantropolojik Değerlendirmesi

30.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2014, ss.189-202

Geç Bizans Beybağ Toplumunda Beslenmeye Dayalı Vücut Patolojileri

5. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.46

Geçmişten Günümüze Obezite

5. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.40

Assesment of Giresun Island Population According to Their Jaw and Teeth Diseases

18th Congress of The European Anthropological Association Human Evolution and Dispersals Congreess, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.62

Animal Model in Antrhropological Studies

18th Congress of The European Anthropological Association Human Evolution and Dispersals Congreess, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.68

Antik Çağdan Günümüze Bir şifa ve Lezzet Kaynağı : Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2011, ss.38

Death of Socrates: Revealing The Truth Behind Platos's Words

2nd International Congress Biomedical Sciences in Archaeology, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2011, cilt.1, sa.1, ss.22-23 Creative Commons License

Antik Dönem Gladyatörlerinin Egzersiz Fizyolojisi Açısından Değerlendirilmesi

III. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011, ss.50-51

Eski Çağ Sanatında Cücelik

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Mersin, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2011, ss.53

Kırmızı Et Tüketiminin İnsan Beslenme Evrimindeki Yeri

IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.18

Sacralization of fifth lumbar vertebra in vertebra in skeletal remains from Datça Burgaz Anatolia

IUAES 2010 International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2010, ss.4

Mandibular Permanent Second Molar with Four Roots in an Ancient Anatolian Population

17th Congress of the European Anthropological Association, Poznan, Polonya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2010, ss.65

Bazı Eski Doğu Anadolu Toplumlarında Diş Boyutları

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, ss.161-171

Datça/Burgaz İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

25.Arkeometri Sonuçları Toplamtısı, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, ss.297-310

İnsan Beslenme Evriminde Değişen Eğilimler

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2008, ss.22

Antropolojik Çalışmalarda Sabit İzotop Analizinin Kullanımı

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2008, ss.45

Antik Dönemden Günümüze Beslenme ve Yaşlılık İlişkisine Bakış

IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.105-115

Antik Dönem Sanatında Yaşlılık

IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.381-396

Van Karagündüz Erken Demir Çağı İskeletlerinin Ağız ve Diş Sağlığı

29. Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2007, ss.141-156

Tarih Boyunca Epilepsi

Gevher Nesibe Darrüşşifası’nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006, ss.285-296

Antik Yazarlar ve Seyyahların Gözü ile Kayseri

Gevher Nesibe Darrüşşifası’nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006, ss.53-63

Antik Dönemde Gladyatörlerde Görülen Sağlık Sorunları ve Gladyatör

IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2005, ss.49

Antik Tıpta Rüyalar ve Tedavi

III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2003, ss.49

Kitap & Kitap Bölümleri

Paleoantropolojik Açıdan Kraniosinostozlar ve Osmanlı Dönemi Beybağ Skafosefali Örneği

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Ayşe Çatalcalı Ceylan Dr. Ferhat Özbay Dr. Zafer Özomay Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Batuhan Kurt, Editör, Gece Yayınevi, Ankara, ss.131-150, 2021

The Case Against Socrates and His Execution

History of Toxicology and Environmental Health Toxicology in Antiquity, Volume I, Wexler P., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Washington, ss.69-82, 2019

Female Sexuality and Fertility in Ancient Turkey from Archaelogical and Paleoantropological Perspective

The History of Male-Female Sexuality and Turkey, Kendirci M.,Kadıoğlu A.,Şerefoğlu E.C,Çayan S., Editör, An International Publication Of The Turkish Society Of Andrology, İstanbul, ss.111-145, 2014

Hitit Uygarlığında Spor

Anadolu Uygarlıklarında Spor, Yıldıran İ., Gültekin T., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.37-53, 2012

Anadolu'da Antik Dönem Beslenmesi

75.Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Güleç E, Özer İ.,Sağır M., Koca Özer B., Editör, Ankara Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.183-213, 2012

Antik Çağda Beslenme

Beslenme Antropolojisi I, Merdol T.K., Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.45-78, 2012