Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.46, no.2, pp.147-155, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of various additives and harvesting stages on rumen degradation of sunflower silages

Journal of Applied Animal Research, vol.35, no.2, pp.119-124, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fermentation and Digestibility Characteristics of Soybean, Sunflower and Their Mixture Silages

Hayvan Bilim ve Ürünleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.191-198, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inhibition of Toxic Effects of Oxalate in Sugar Beet Pulp with Adding Ca During Ensiling

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.164-173, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessing Yield and Silage Quality of Intercropped Corn and Soybean in Different Planting Patterns and in Mardin Ecological Condition

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.31, no.4, pp.799-806, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Silaj Uçucu Yağ Asidi İçeriğinin Süt ve Et Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.64-71, 2019 (National Refreed University Journal)

Conservation Characteristics and Nutritive Value of Sunflower Silages as Affected by The Maturity Stages and Fibrolytic Enzymes

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.4, no.6, pp.464-469, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyodizel Üretimi Sırasında Yan Ürün Olan Gliserolün Ruminant Beslemede Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.24, no.1, pp.94-100, 2014 (National Refreed University Journal)

Merada Otlayan ve Meraya İlave Edilen Kesif Yemle Beslenen Karakaş ve Norduz Kuzularının Besi Gücü Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.24-32, 2005 (National Refreed University Journal)

Effects of supplementary Feeding Levels During Mating Period on Reproductive Performance of Karakaş Ewes

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.3, no.7, pp.448-452, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan ve Hayvan Sağlığı Bakımından Omega Yağ Asitleri ve Konjuge Linoleik Asitin Önemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.25-35, 2004 (National Refreed University Journal)

Kuşburnu Çekirdeğinin Rumende Parçalanabilirliğinin Naylon Kese Yöntemi İle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.233-237, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of dietary supplementation with Rosemary oil on methanogenic bacteria density of fattening lambs

1st-International-Livestock-Science-Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.1-2

NON-ESTERIFIED FATTY ACIDS FOR ENERGY BALANCE IN DAIRY COWS

IX.International Scientific Agricultural Spymposium AGROSYM 2018, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 4 October - 08 December 2018, pp.1091

Kanatlılarda Ghrelin (iŞTAH/AÇLIK) Hormonunun Etkileri

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.46

Effect of silage volatile fatty acid content on milk and meat yield and quality.

l. International Agricultural Science Congres, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.106

Effect of dried corn distillers grains plus solubles, in late gestation ewes diets

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonia, 28 August - 01 September 2017, pp.460

The effect of using DDGS for different periods on feedlot performance and meat quality of lambs

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonia, 28 August - 01 September 2017, pp.454

The effects of feeding by different level of organic selenium on progeny during late gestation of Norduz ewes

VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 06 June 2015, pp.139

A study on Increasing Usage Possibilities of Sugar Beet Pulp.

VII. Balkan Conference on Aminal Science, Tekirdağ, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.98

Norduz Koçlarında AGım DavranıGı ve Döl Verim Özelliklerine Etkisi

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.568

Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermantasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki İlişki

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 30 June - 01 July 2011, pp.416-421

Şeker Pancarı Posasından Oksalatın Toksik Etkisinin Kaldırılması

VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.107

Ayçiçeği Silaj Kalitesi Üzerine Hasat Dönemleri Ve Kimi Katkı Maddelerinin Etkileri

IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 28 June 2007, pp.129-135

Baklagil Yem Bitkilerinde Bulunan Anti Besinsel Maddeler (Proteaz İnhibitörleri, Taninler ve Lektinler)

III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 September 2005, vol.1, pp.528-534

Sorgum ve Ayçiçeği Silajların Fermentasyon Kalitesi ve Sindirilme Derecelerinin Belirlenmesi

II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 September 2003, vol.1, pp.252-255

Other Publications