Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Harita Mühendisliği-Geomatik

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Uzaktan Algılama

  • Görüntü İşleme

  • Mimarlık

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi

  • 3B-Modelleme

  • Mühendislik ve Teknoloji