Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Avrupa Birliği’nde Göç ve Güvenlik Jean Monnet Yaz Okulu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Yatay Sektörde INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi, Ulusal Mekansal Veri Altyapısının Geliştirilmesi için Veriden Stratejiye INSPIRE Uygulamaları Üzerine Profesyoneller Semineri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017)

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 2. Ormancılık ve Su Şurası

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2016 TÜCAUM

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 TÜCAUM

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 UZAL CBS 2016

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 EUROGEO 2016

  Katılımcı

  Málaga, İspanya

 • 2010 GIS in the Euphrates Tigris Region

  Oturum Başkanı

  Halab, Suriye

Ödüller

 • Haziran 2011 ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülü

  ODTÜ Geliştirme Vakfı

 • Haziran 2010 ODTÜ Geliştirme Vakfı Kitap Yayın Ödülü

  ODTÜ Geliştirme Vakfı

 • Haziran 2008 ODTÜ Geliştirme Vakfı Kitap Yayın Ödülü

  ODTÜ Geliştirme Vakfı

 • Nisan 2007 En İyi Poster Sunum Ödülü

  Graduate Summer School on New Advances in Statistics

 • Haziran 2006 ODTÜ Geliştirme Vakfı Kitap Yayın Ödülü

  ODTÜ Geliştirme Vakfı

Burslar

 • 2018 - Devam Ediyor Avrupa Birliği’nde Göç ve Güvenlik Jean Monnet Yaz Okulu (2018) Katılım Bursu

  Üniversite

 • 2016 - Devam Ediyor Protected Areas and Socioecological Landscape Planning

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 41

h-indeksi (WOS): 2