Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acil Sağlık Birimleri Mekânsal Erişilebilirlik Analizi: Van Kenti Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.30-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Metropol alanında meydana gelen kent-içi yangınların Mekânsal Analizi

2.nd International Disaster and Resilience Congress, “Resilience of/in Megacities”, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2020, ss.1

Investigation Of Solar Energy Potential With Arcgis Area Solar Radiation: A Case Study In Van, Turkey

16th International Conference on “Technical and Physical Problems of Electrical Engineering”, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2020, ss.1-6

KALICI AFET KONUTLARINDA KONUT MEMNUNİYETİ ÜZERİNE: VAN-KALECİK KALICI AFET KONUTLARI DENEYİMİ

1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, ss.188-189

Land Use And Land Cover Classıfıcatıon Of Sentınel 2-A: St Petersburg Case Study

Workshop on the Evaluation and Benchmarking Sensors, Systems and Geospatial Data in Photogrammetry and Remote Sensing, Varşova, Polonya, 16 - 17 Eylül 2019, ss.13-16

The Evaluatıon of the Impacts of the Climate Change on Datça-Bozurun SPA with Geospatial Data and Techniques

7th International Congerence on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaristan, 18 - 23 Haziran 2018, ss.1-6

Drone Photogrammetry for DEM Production to Be Used in Flood Management: Yuzuncu Yil University Campus Case

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.120

Determination of Public Transportation Accessibility Level for Van Metropolitan Area

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, no.287, ss.185

Van Metropolitan Alanında Bulunan Okul Öncesi, İlk Ve Orta Dereceli Okulların Mekânsal Erişilebilirlik Analizi

6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.1-10

Analysis of Structural Types and Damage Patterns of Buildings for 2011 Van Earthquakes

EUROGEO 2016 “Geographic Information: For A Better World”, Malaga, İspanya, 29 - 30 Eylül 2016, ss.1

Improved and Extended Public Participation by City Information Systems: A Quasi-3D Example of Kayseri, Turkey

CITTA 8th Annual Conference & Association of AESOP TG Public Spaces & Urban Cultures 'Generatıve Places, Smart Approaches, Happy People', Porto, Portekiz, 24 - 25 Eylül 2015, ss.1-8

Ulaştırmada Engelli Erişilebilirliği: Kayseri Hafif Raylı Sistemi Örneği

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, ss.1

Van Kenti Acil Sağlık Birimlerinin Mekansal Erişilebilirlik Durum Analizi

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, ss.1

A Clinical Photogrammetric Technique for Dental Analysis and Visualization

FDI 2013 İstanbul, Dünya Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.1-10

Sub-District Level Zoning by Building Spatial Pattern: Fethiye City Center Case

13th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM 2013), Utrecht, Hollanda, 2 - 05 Temmuz 2013, ss.1-10

A NEW LoD DEFINITION HIERARCHY FOR 3D CITY MODELS USED FOR NATURAL DISASTER RISK COMMUNICATION TOOL

4th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaristan, 18 - 22 Haziran 2012, ss.95-103 identifier

Selecting 3D Urban Visualization Models for Disaster Management: Fethiye Tsunami Inundation Case

Third International Conferece on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaristan, 15 - 20 Haziran 2010, ss.1-8

Arkeolojik Uygulamalar İçin Düşük Maliyetli 3b Modelleme Yaklaşımı: Kültepe Örneği

Kültür ve Turizm Bakanliği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, ss.1-13

GIS Based Inundation Mapping, Examples from Mediterranean and South China Sea

South China Sea Tsunami Workshop 3 SCSTW3, Penang, Malezya, 3 - 05 Kasım 2009, ss.1-10

Selecting 3D Urban Visualization Models for Disaster Management: A Rule-Based Approach

The International Emergency Management Society (TIEMS), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.1-10

A Conceptual Framework for 3D Visualization To Support Urban Disaster Management

Joint Symposium of ICA Working Group on CEWaCM and JBGIS Gi4DM, Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management, Prague, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ocak 2009, ss.1-12

Deprem Kırılganlıklarının 3 Boyutlu Kent Ortamında Görsellenmesi: Ekişehir Cumhuriye Mahallesi Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.1

Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisi: ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.1

Analysis of Spatial Variations in Socio-Demographical Variables for 2002 General Elections in Eskisehir by Using SR And GWR

Graduate Summer School on New Advances in Statistics, Ankara, Türkiye, 11 - 24 Ağustos 2007, ss.1

Emergency State Health Service Accessibility Visualization in a 3D City Environment

ISPRS Joint Workshop “Visualization and Exploration of Geospatial Data”, Stuttgart, Almanya, 27 - 29 Haziran 2007, ss.1-9

Use of 3D Visualization in Disaster Risk Assessment for Urban Areas

1st. International Workshop on 3D Geoinformation, Kualla Lumpur, Malezya, 7 - 08 Ağustos 2006, ss.1-8

3D Visualization for Urban Earthquake Risk

Geohazards - Technical, Economical and Social Risk Evaluation, Lillehammer, Norveç, 18 - 21 Haziran 2006, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

DEPREM KONUTU SAKİNLERİNİN OLASI KONUT HAREKETLİLİĞİ DAVRANIŞLARI: VAN KALICI DEPREM KONUTLARI ÖRNEĞİ

SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI: VAN’DAN ÖRNEKLER, Suvat Parin, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.174-197, 2020

Kalıcı Afet Konutlarında Konut Memnuniyeti Üzerine: Van-Kalecik Kalıcı Afet Konutları Deneyimi

Sosyal Bilim Araştırmaları II, Mustafa Günay, Özlem Aydoğmuş Ördem, Editör, Akademisyen Kitapevi, İstanbul, ss.223-239, 2019

VAN KENTI MAKRO-FORM GELISIMI VE KONUT STOGU’ NDA DEGISIM: 1980-2012 DÖNEMI

Van Kent Arastırmaları, Parin S., Editör, Bağlam, İstanbul, ss.57-89, 2016

Cognitive Aspects of Geovisualisation: A Case Study of Active and Passive Exploration in a Virtual Environment

Thematic Cartography for the Society, Bandrova T., KonecnyM., Zlatanova S., Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.157-170, 2014

A framework for defining a 3D model in support of risk management

Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management, Konecny M., Zlatanova S., Temenoujka B.L., Editör, Springer, London/Berlin , Newyork, ss.69-83, 2010

The Role of Geographic Information Systems/Remote Sensing in Disaster Management

Handbook of Disaster Research, Rodriguez H., Quarantelli E.L., Dynes, R. , Editör, Springer, London/Berlin , Newyork, ss.83-96, 2006

Use of 3D Visualization in Disaster Risk Assessment for Urban Areas

Innovations in 3D Geo Information Systems, Alias A.R., Zlatanova S., Coors V., Editör, Springer, London/Berlin , Newyork, ss.557-566, 2006

Ansiklopedide Bölümler

The Encyclopedia of GIS

Springer, London/Berlin , ss.1958 - 1962, 2017

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar