Asst. Prof.

Sevgi Koç


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Eğilimleri ve Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Kopya Çekme Davranışına Yönelik Model Sınaması

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Adult Education and Lifelong Learning

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Proje Hazırlama

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi

Koç S. , Memduhoğlu H. B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.194-221, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Koç S. , Tatar M.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol.10, no.3, pp.516-523, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

A model test towards university students’ cheating behaviour in the context of the theory of planned behaviour

Koç S. , Memduhoglu H. B.

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.15, no.4, pp.727-748, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları:Bir Karma Yöntem Çalışma

Koç S. , Memduhoğlu H. B.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.60, pp.119-134, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Akademisyen Bakış Açısıyla Toplumda Yitirilen Değerler

Koç S.

IV. International Social Research and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019

2019

2019

Üçüncü Sayfa Gazete Haberlerinin Çeşitli Değerler Açısından İncelenmesi

Koç S. , ERGÜN A., YEKTAŞ L.

IV. International Social Research and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019

2019

2019

Yitirilen Değerlerin Hazin Sonu: Gazete Haberlerinde Hırsızlık-Dolandırıcılık

Koç S. , AZDİR M.

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.400

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Temelli Öğrenme Sürecine İlişkin Bir Durum Araştırması

Koç S.

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bir dersten Beklentileri ve Derse Karşı Motivasyonlarına İlişkin Görüşleri

Koç S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.32

2019

2019

Sosyal İnşacılık Bağlamında 2023 Eğitim Vizyonu

Koç S.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019

2018

2018

Lisansüstü Eğitimde Bilim etiği

Yayla A. , Koç S.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 November 2018 - 29 January 2019, pp.1

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Koç S. , Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Kopya Çekme Davranışına Yönelik Model Sınaması

Koç S. , Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2017

2017

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' Metaphorical Perceptions of English Learning

Memduhoğlu H. B. , Çelik Ş. N. , Koç S.

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685

2017

2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğrenim Gören Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri

Memduhoğlu H. B. , Koç S. , Çelik Ş. N.

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.367-368

2017

2017

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students’ and Turkish Students’ Metaphorical Perceptions of English Learning

Memduhoğlu H. B. , Çelik Ş. N. , Koç S.

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685

2017

2017

The Effect of Pedagogical Formation Certificate Program on Prospective Teachers' Professional Self Efficacy Beliefs

Memduhoğlu H. B. , Koç S. , Çelik Ş. N.

26t th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.419-420

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Dini Sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile ilgili Görüşleri

Koç S. , Tatar M.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.25

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme Sürecindeki Yeri ve Etkisi

Koç S. , Tatar M.

/th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.63-64

2015

2015

Fizik Dersi Öğretim Programının 10. Sınıf Elektrik ve Manyetizma Ünitesinin Değerlendirilmesi

Koç S. , Yayla A.

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.58-59

2014

2014

EPİSTEMOLOGİCAL BELİEFS OF PRESERVİCE TEACHERS: A MİXED METHOD STUDY

Koç S. , Memduhoğlu H. B.

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies-YICER 2014, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.4

2014

2014

Science Teachers' Views about Science and Technology Curriculum and also with the Revision of 2013 New Science Curriculum( 4th,5th, 6th,7th,8th Classes)

Koç S. , Yayla A.

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.4

Books & Book Chapters

2020

2020

Uzaktan Eğitimde Etik

Koç S.

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat Tanhan,Halil İbrahim Özok, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-33, 2020

2019

2019

Sosyal İnşacılık Bağlamında 2023 Eğitim Vizyonu

Koç S.

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H.İ., Aladağ C., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.386-392, 2019

2019

2019

Dijital çağda değerlerin etiği

Koç S.

in: Dijital dünyada organik çocuk yetiştirmek 0-18 yaş çocuklar için ebeveyn rehberi, ''Günüç S.'', Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.77-103, 2019

2019

2019

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Yayla A. , Koç S.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.85-100, 2019