Asst. Prof.Sevgi Koç


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods

Metrics

Publication

27

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Adult Education and Lifelong Learning

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Proje Hazırlama

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Ergün A., Koç S.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.729-754, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi

Koç S., Memduhoğlu H. B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.194-221, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Bakış açılarıyla Ailenin Sosyalleşme Sürecindeki Yeri ve Etkisi

Koç S., Tatar M.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.10, no.3, pp.516-523, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları: Bir Karma Yöntem Çalışma

Koç S., Memduhoğlu H. B.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.60, pp.119-134, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Fizik Dersi Öğretim Programının 10.Sınıf Elektrik ve Manyetizma Ünitesinin Değerlendirilmesi

Koç S., Yayla A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.125-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Akademisyen Bakış Açısıyla Toplumda Yitirilen Değerler

Koç S.

4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.42

2019

2019

Üçüncü Sayfa Gazete Haberlerinin Çeşitli Değerler Açısından İncelenmesi

Koç S., Ergün A., Yektaş L.

4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.43

2019

2019

Yitirilen Değerlerin Hazin Sonu: Gazete Haberlerinde Hırsızlık-Dolandırıcılık

Koç S., Azdir M.

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.342-343

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Temelli Öğrenme Sürecine İlişkin Bir Durum Araştırması

Koç S.

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.67-68

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bir Dersten Beklentileri ve Derse Karşı Motivasyonlarına İlişkin Görüşleri

Koç S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.32

2018

2018

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Koç S., Yayla A.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.1

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Koç S., Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Kopya Çekme Davranışına Yönelik Model Sınaması

Koç S., Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2017

2017

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' and Turkısh Students' Metaphorical Perceptions of Englısh Learning

Memduhoğlu H. B. , Çelik Ş. N. , Koç S.

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685 Sustainable Development

2017

2017

Pedagojik Sertifika Programının Öğretmen Özyeterlik Algısına Etkisi

Memduhoğlu H. B. , Koç S., Çelik Ş. N.

26th International Conference on Educational Sciences (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.419-422

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Dini sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile İlgili Görüşleri

Koç S., Tatar M.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.25

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme sürecindeki Yeri ve Etkisi

Koç S., Tatar M.

7th International Congress on New Trends in Education , Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.63-64

2015

2015

Fizik Dersi Öğretim Programının 10. Sınıf Elektrik ve Manyetizma Ünitesinin Değerlendirilmesi

Koç S., Yayla A.

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.58-59

2014

2014

Epistemological Beliefs of Preservice Teachers: A Mixed Method Study

Koç S., Memduhoğlu H. B.

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.4

Books & Book Chapters

2022

2022

Yalınayak Koleji (Barefoot College)

Koç S.

in: Teorik ve Pratik Yönleriyle Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, Hasan Basri MEMDUHOĞLU,Muhammed Mehmet MAZLUM, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.502-520, 2022

2020

2020

Uzaktan Eğitimde Etik

Koç S.

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat TANHAN,Halil İbrahim Özok, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-35, 2020

2019

2019

Dijital Çağda Değerlerin Etiği

Koç S.

in: Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek, Selim Günüç, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.77-102, 2019

2019

2019

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Yayla A., Koç S.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat TANHAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-100, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Sosyal İnşacılık Bağlamında 2023 Eğitim Vizyonu

Koç S.

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.386-392, 2019