Assoc. Prof. Sevgi Koç


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı


Research Areas: Education, Educational Sciences, Social and Historical Foundations of Educations, Curriculum Development and Teaching Methods

Metrics

Publication

35

Citation (WoS)

3

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

Research Areas

Education

Educational Sciences

Social and Historical Foundations of Educations

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Adult Education and Lifelong Learning

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Proje Hazırlama

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme ile Akademik Kendini Engelleme Davranışları Arasındaki İlişki

Koç S.

14 th International Congress on New Trends in Education, Aydın, Turkey, 31 August - 03 September 2023, pp.79

2022

2022

Göç, Eğitim ve Eleştirel Düşünme

KOÇ S.

IX th International Eurasian Educational Research Congress EJER Congress 2022, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022

2021

2021

Pandemi Sürecinde Değer İnşası

KOÇ S.

Değişen Eğitim Öğretim Koşullarında Öğretmenlerin Desteklenmesi Hizmet İçi Eğitim Sempozyumu, Van, Turkey, 22 - 25 March 2021

2019

2019

Akademisyen Bakış Açısıyla Toplumda Yitirilen Değerler

Koç S.

4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.42

2019

2019

Üçüncü Sayfa Gazete Haberlerinin Çeşitli Değerler Açısından İncelenmesi

Koç S., Ergün A., Yektaş L.

4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.43

2019

2019

Yitirilen Değerlerin Hazin Sonu: Gazete Haberlerinde Hırsızlık-Dolandırıcılık

Koç S., Azdir M.

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.342-343

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Temelli Öğrenme Sürecine İlişkin Bir Durum Araştırması

Koç S.

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.67-68

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bir Dersten Beklentileri ve Derse Karşı Motivasyonlarına İlişkin Görüşleri

Koç S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.32

2019

2019

Sosyal İnşacılık Bağlamında 2023 Eğitim Vizyonu

KOÇ S.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019

2018

2018

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Koç S., Yayla A.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.1

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Kopya Çekme Davranışına Yönelik Model Sınaması

Koç S., Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Koç S., Memduhoğlu H. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.70

2017

2017

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' and Turkısh Students' Metaphorical Perceptions of Englısh Learning

Memduhoğlu H. B., Çelik Ş. N., Koç S.

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685 Sustainable Development

2017

2017

Pedagojik Sertifika Programının Öğretmen Özyeterlik Algısına Etkisi

Memduhoğlu H. B., Koç S., Çelik Ş. N.

26th International Conference on Educational Sciences (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.419-422

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Dini sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile İlgili Görüşleri

Koç S., Tatar M.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.25

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme sürecindeki Yeri ve Etkisi

Koç S., Tatar M.

7th International Congress on New Trends in Education , Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.63-64

2015

2015

Fizik Dersi Öğretim Programının 10. Sınıf Elektrik ve Manyetizma Ünitesinin Değerlendirilmesi

Koç S., Yayla A.

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.58-59

2014

2014

Epistemological Beliefs of Preservice Teachers: A Mixed Method Study

Koç S., Memduhoğlu H. B.

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.4

Books & Book Chapters

2022

2022

Yalınayak Koleji (Barefoot College)

Koç S.

in: Teorik ve Pratik Yönleriyle Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, Hasan Basri MEMDUHOĞLU,Muhammed Mehmet MAZLUM, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.502-520, 2022

2020

2020

Uzaktan Eğitimde Etik

Koç S.

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat TANHAN,Halil İbrahim Özok, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-35, 2020

2019

2019

Dijital Çağda Değerlerin Etiği

Koç S.

in: Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek, Selim Günüç, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.77-102, 2019

2019

2019

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Yayla A., Koç S.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat TANHAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-100, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Sosyal İnşacılık Bağlamında 2023 Eğitim Vizyonu

Koç S.

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.386-392, 2019