Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

“The Effectiveness of Plastic Arts Education Weighted Creative Drama in The Education of Gifted / Talented Children”

Contemporary Educational Researches Journal, vol.1, no.9, pp.32-37, 2019 (International Refereed University Journal)

20th Century Quest for New Art and Interdıscıplınary Approach

Global Journal of Arts Education, vol.2, no.7, pp.61-65, 2017 (International Refereed University Journal)

The Relation Between Art Education and Ideology in the Case of Turkey

Global Journal on Humanites & Social Sciences, Vol 1, no.1, pp.233-238, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de 1980 Sonrası Sanat Eğitiminin Kurumsallaşması ve Sanat Eğitimi İdeoloji İlişkisi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, no.31, pp.29-42, 2015 (National Refreed University Journal)

1980 Sonrası T.C. Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Kültür, Sanat ve Eğitim Politikaları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.67-80, 2014 (National Refreed University Journal)

Feminist Sanata Genel Bir Bakış

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.137-148, 2011 (National Refreed University Journal)

Anselm Kiefer'in Kütüphanesi'nin Göstergebilimsel Çözümlemesi"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.128-140, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Genel Değerlendirmesi (2000-2018)

USEAS 2018, 2.Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.185-194

Çocuk Eğitimi ve Entegrasyonunda Kolektif Sanatsal Üretime Bir Örnek Olarak “Sarmaşık Projesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1426-1440

Publİc Area Sculptures Applıcatıon Examples in The 20th Century Art

7th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS, WCDA 2018, Berlin, Germany, 28 - 30 June 2018, vol.1, no.1, pp.61

Ailelerin Sanat Eğitimine Yaklaşımı

Çocuk ve Sanat, IX. Ulusal Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 03 October 2017 - 28 September 2018, pp.207-220

The Effectiveness of Plastic Arts Education Weighted Creative Drama in The Educatıon of Gifted / Talented Children

” 6th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS, WCDA 2017 Zagreb, Zagrep, Croatia, 29 June - 01 July 2017, pp.11

The Role And Importance Of Art Education Socializing

5. World Conference On Design, Arts And Education, WCDAE-2016, Uskup, Macedonia, 26 - 28 May 2016, pp.43

Art, Reality and Paradox

4th International Humanities and Social Sciences Berlin, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.14-15

20th Century Quest for New Art and Interdisciplinary Approach

4th World Conference On Design, Arts And Education , (WCDAE-2015), ARTSEDU 2015, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.12

Kentsel Tasarımda Kamusal Alanının Yerel Yönetimlere Katılımı ve Türkiye Örneğinde Sokak Sanatı Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 11. Ulusal Sanat Sempozyumu “Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet”, Ankara, Turkey, 6 - 08 April 2015, pp.405-428

The Relation Between Art Education and Ideology in the Case of Turkey

3rd World Conference on Design, Arts and Education, (DAE-2014), ARTSEDU 2014, Dubrovnik, Croatia, 2 - 03 May 2014, pp.22

Current positions of fine arts faculties of the state universities in Turkey

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.1071-1079 identifier

Urartu Sanatında Kil ve Döküm Figürinler / Clay And Casting Figurine In Urartian Art

2011 “IFAS” International Fine Arts Symposium - Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.553-558

Urartu Sanatında Yontu

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 October 2011, pp.157-166

Kültürel Mekan Olarak Akdamar Kilisesi ve Mimari Süslemeleri

Kadir Has Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği, 6.Uluslararası Kültür Araştırmaları "Mekan ve Kültür 2011" Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.162-163

Sanatın Kadın Kahramanları

" İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.99-108

Cumhuriyetin Kuruluş Aşamasında Batı'nın Model Alınması ile Oluşturulan Türk Heykel Sanatı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 5.Uluslararası Öğrenci Trienali, Uluslararası Batı'nın Doğusu - Doğu'nun Batısı; Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2010, pp.175-186

Mehmet Aksoy Heykellerinde Anatanrıça Kibele Figürleri

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 April 2010, pp.187-196

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Çoğalması ve Devletin Güzel Sanatlara Yönelik Yaklaşımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 April 2010, pp.217-221

Kamusal Alandaki Plastik Sanat Uygulamalarına Yönelik Politikalar

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi IX. Ulusal Sanat Sempozyumu “Kamusal Alanda Sanat”, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.136-145

Books & Book Chapters

The Effectiveness of Visual Arts Education Weighted Creative Drama in The Education of Gifted / Talented Children in The Case of Turkey

in: Contemporary Discussions in Turkey and Beyond, William Taylor, Editor, Published By Agp Infocus Research Services, London, pp.126-136, 2018

Sarmaşık Atölyesi

in: Çocuk ve Sanat, Doç. Dr. Ayşe Okvuran, Dr. Ceren Karadeniz, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi ,Çokaum Yayınları No:27, Ankara, pp.13-18, 2018

Other Publications