Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2020 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Editör

 • 2016 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor International Goat Association

  Üye

 • 2013 - Devam Ediyor Doğa Araştırmaları Derneği

  Üye

 • 2001 - Devam Ediyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

  Üye

 • 2007 - 2020 Van Zootekni Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2020 TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2020 Turkish Journal of Veterinary and Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2020 Animals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 Animals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 Turkish Journal of Veterinary and Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 Animals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 Animal Biotechnology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2018 Annals of Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2018 Italian Journal of Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017 Hayvansal Üretim

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 Annals of Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2017 Archives Animal Breeding / Archiv Tierzucht

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2016 Archives Animal Breeding / Archiv Tierzucht

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2014 Turkish Journal of Veterinary and Animal Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2013 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi