Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does coping style affect behavioral responses and growth performance of lambs weaned at different ages?

Journal Of Veterinary Behavior-Clinical Applications And Research, cilt.42, ss.64-74, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of some pre-slaughter factors on meat quality of bulls slaughtered in a commercial abattoir in Turkey

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.51, sa.3, ss.557-563, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.46, sa.2, ss.147-155, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.45, sa.10, ss.608-614, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of Pre-parturition and Post-parturition Behaviors of Norduz Goats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.2, ss.215-219, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.6, ss.1393-1397, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The determination of growth in Akkeci (White goat) female kids by various growth models

CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.51, sa.3, ss.110-116, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, sa.5, ss.430-433, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Study of Relationships Between Milk Yield and Some Udder Traits by Using of Path Analysis in Akkeçi Goats

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, sa.4, ss.547-550, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koyunlarda Mizacın Bazı Verim Özellikleri ile İlişkisi ve Seleksiyonda Kullanım Olanakları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.27, sa.3, ss.460-472, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oğlak Eti ve Üretim Değerleri

Hasad Hayvancılık Dergisi, sa.311, ss.42-45, 2011 (Hakemsiz Dergi)

The Effect of Different Weaning Ages on fatty acid composition in rack joint of male kids

Agricultural Journal, sa.5, ss.215-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminantlarda Besleme Davranışı ve Değerlendirme Prensipleri

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.79-84, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Keçi Eti ve Özellikleri

Hasad Hayvancılık Dergisi, sa.255, ss.54-59, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Akkeçilerde Yaş ve Laktasyon Sırasının Bazı Meme Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, sa.14, ss.105-111, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of dietary supplementation with Rosemary oil on methanogenic bacteria density of fattening lambs

1st-International-Livestock-Science-Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-2

Selection of Ewes for Higher Maternal Ability to Increase Lambs’ Survival

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.144

Relations between temperament and some morphological traits in sheep

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1400

The effect of using DDGS for different periods on feedlot performance and meat quality of lambs

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.454

Effect of dried corn distillers grains plus solubles, in late gestation ewes diets

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.460

The Effect of Age on Fear Reactions and Maternal Behavior Score in Norduz Ewes

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.962

Influence of ascorbic acid on some physiological indicators and meat quality traits of road transport stressed lambs

VII International Scientific Agriculture Syposium “Agrosym 2016”, Sarayevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.1043

The Relationship between Temperament and Maternal Behavior Score in Saanen X Hair Goat Crossbred Does

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.65

Bazı Eşeysel Davranış Verilerinde Aşırı Yayılımın GLMM’le Belirlenmesi

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.927 Creative Commons License

Sığırlarda Bazı Kesim Öncesi Faktörlerin Et Kalitesine Etkisi

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.582 Creative Commons License

Effect of feeding system on meat quality and fatty acid profile of lambs and kids

66.European Association of Animal Science, Warsaw, Polonya, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015, ss.201 Creative Commons License

Sexual Behaviors and Testosterone Levels of Saanen X Hair Goat Crossbred Bucks

VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 Haziran 2015, ss.116 Creative Commons License

Effect of Feeding System On Meat Quality and Fatty Acid Profile of Lambs Slaughtered at the Same Age or Live Weight

VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 Haziran 2015, ss.77 Creative Commons License

The Effect of Pre-Slaughter Stress on Beef Quality: Incidence of DFD

VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 Haziran 2015, ss.108 Creative Commons License

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.809-837 Creative Commons License

Norduz Koçlarında AGım DavranıGı ve Döl Verim Özelliklerine Etkisi

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.568

Ruminantlarda Et Kalitesini Etkileyen Faktörler

6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.421 Creative Commons License

Ruminant Karkaslarında Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkili Faktörler

5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.106 Creative Commons License

Ruminantlarda Beslenme Davranışları ve Değerlendirme Prensipleri

5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2006, ss.1333-1342

Diğer Yayınlar