Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  Sakarya, Türkiye

 • 2016 SÇG-2016 Sedimanter Havzalar Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 17

h-indeksi (WOS): 3