Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek lisans tez jürisi

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek lisans tez jürisi

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek lisans tez jürisi

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek lisans tez jürisi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 1999 - Devam Ediyor Jeoloji Mühendisleri Odası

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2017 Maden Tetkik ve Arama Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2013 Geologos

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2013 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2015 - Devam Ediyor Sedimantoloji Çalışma Grubu

  www.sedimantoloji.org

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Turkey