Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2011 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2004 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2004 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Havza Analizi İlkeleri

 • Lisans Genel Jeoloji 1

 • Lisans Jeolojide Saha Uygulamaları

 • Lisans Jeolojik Harita Bilgisi

 • Lisans Jeolojik Miras

 • Yüksek Lisans Sedimantolojide Fasiyes Analizi

 • Lisans Jeomorfoloji