Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2003 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1999 Under Graduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  AKSU (ANTALYA) MİYOSEN HAVZASI’NIN JEOLOJİK EVRİMİ

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

 • 2003 Post Graduate

  VAN GÖLÜ DOĞUSU (BEYÜZÜMÜ-GÖLLÜ DOLAYI),PLİYO-KUVATERNER YAŞLI KARASAL ÇÖKELLERİN SEDİMANTOLOJİSİ

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English