Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Ayçiçek Hasılını Farklı Oranlarda Şeker Pancarı Bitkisi ile Silolamanın Silaj Kalitesi ile In-Vıtro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi.

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi.Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 Effect on Silage Quality and In-Vitro Digestibility of Silages Ensiling with Corn Crop in the Different Ratios of Potato Vines

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Artıklarını Farklı Katkılarla Silolamanın Silaj Kalitesi ve İn-vitro Sindirilebilirliği ile Enerji İçeriğine Etkisi

  Attendee

  Turkey

 • 2018 Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

  Attendee

  Kyyiv, Ukraine

 • 2018 Effect of silage volatile fatty acid content on milk and meat yield and quality

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2013 Silaj Uçucu Yağ Asiti İçeriğinin Rumen Kapsamı ve Kan Parametrelerine Etkisi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2011 Çeşitli Şekillerle Hazırlanan Çayır Silajlarının Aerobik ve Anaerobik Fermantasyon Özellikleri ile Yem Değeri

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2011 Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermantasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki İlişki

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2000 Hamur Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Kimi Katkı Maddeleri Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkisi

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 1998 Farklı Sürelerde Sütten Kesimin Karakaş Koyunlarında Süt Verimi ve Kuzularında Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri

  Attendee

  Erzurum, Turkey