Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Ayçiçek Hasılını Farklı Oranlarda Şeker Pancarı Bitkisi ile Silolamanın Silaj Kalitesi ile In-Vıtro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi.

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Artıklarını Farklı Katkılarla Silolamanın Silaj Kalitesi ve İn-vitro Sindirilebilirliği ile Enerji İçeriğine Etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Effect on Silage Quality and In-Vitro Digestibility of Silages Ensiling with Corn Crop in the Different Ratios of Potato Vines

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Effect of silage volatile fatty acid content on milk and meat yield and quality

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 Silaj Uçucu Yağ Asiti İçeriğinin Rumen Kapsamı ve Kan Parametrelerine Etkisi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2011 Çeşitli Şekillerle Hazırlanan Çayır Silajlarının Aerobik ve Anaerobik Fermantasyon Özellikleri ile Yem Değeri

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2011 Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermantasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki İlişki

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2000 Hamur Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Kimi Katkı Maddeleri Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 1998 Farklı Sürelerde Sütten Kesimin Karakaş Koyunlarında Süt Verimi ve Kuzularında Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye