Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using of sunflower silage instead of corn silage in the diets of goat

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.52, sa.10, ss.1446-1451, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Silaj Uçucu Yağ Asidi İçeriğinin Süt ve Et Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.64-71, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etlik Piliçlerde Ani Ölüm Sendromu, Nedenleri ve Önlemleri

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.9-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Üre ve Melas Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.11, sa.1, ss.55-62, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi.

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.167

Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukrayna, 3 - 06 Temmuz 2018, ss.8

Effect of silage volatile fatty acid content on milk and meat yield and quality.

l. International Agricultural Science Congres, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.106

Silaj Uçucu Yağ Asiti İçeriğinin Rumen Kapsamı ve Kan Parametrelerine Etkisi

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.211-216

Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermantasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki İlişki

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 30 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.416-421

Kitap & Kitap Bölümleri

Silaj Fermantasyon Ürünlerinin Yem Tüketimi, Rumen İçeriği ve Kan Parametrelerine Etkisi.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Araştırma Makaleleri, Daşdemir İ., Atik HA., Özden Ö., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.112-131, 2019