Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2017 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Saanen X Kıl Keçisi Melezi (F1) Keçilerin Rasyonlarında Mısır Silajı Yerine Ayçiçeği Silajının Kullanılmasının Rumen Ve Kan Parametreleri İle Süt Verimi Ve Bileşimine Etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

 • 1999 Yüksek Lisans

  Hamur olum döneminde biçilen arpa hasılına kimi katkı maddeleri katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin yıkılımı üzerine etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı