Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Saanen X Kıl Keçisi Melezi (F1) Keçilerin Rasyonlarında Mısır Silajı Yerine Ayçiçeği Silajının Kullanılmasının Rumen Ve Kan Parametreleri İle Süt Verimi Ve Bileşimine Etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

 • 1999 Postgraduate

  Hamur olum döneminde biçilen arpa hasılına kimi katkı maddeleri katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin yıkılımı üzerine etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

  Education Management and Planning , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi