Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları, Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Değişik rasyon kombinasyonlarının rumen kuru madde yıkılımı, bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri ile ham maddelerinin sindirilme dereceleri ve azot birikimi üzerine etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English