Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1999 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları, Türkiye

 • 1988 - 1993 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Değişik rasyon kombinasyonlarının rumen kuru madde yıkılımı, bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri ile ham maddelerinin sindirilme dereceleri ve azot birikimi üzerine etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce