Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2019 5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 Atık Paneli

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2018 I. International Agricultural Science Congress

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 International Congress of Health and Environment

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2014 International Environmental Sciences Symposium of Van IESSV

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 International Van Earthquake Symposium

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar Paneli

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2013 Sürdürülebilir Ekonomi Temelinde Tüm Yönleriyle Çevre Paneli

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2012 Eğitimin Odağında Artvin Sempozyumu

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2011 5 Haziran Dünya Çevre Günü

  Davetli Konuşmacı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY 2010

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2009 Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 6

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2008 AB Sürecinde Ulusal Çevre ve Sanayi Sempozyumu

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2008 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 1. Karadeniz'de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Nükleer Enerji Sempozyumu

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2007 Ulusal Çevre Sempozyumu

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2012 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

  Tübitak

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 1