Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, no.7, ss.59-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Urban Factors on Air Pollution of Iğdır

Black Sea Journal of Engineering and Science, cilt.2, ss.123-130, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Kent Merkezinde Hava Kirliliği

Bitlis Eren Üniversitesi Dergisi, cilt.8, ss.1142-1153, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezbaha Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.738-748, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

An Evaluation of Solid Waste Manaagement in Turkey

Black Sea Journal of Engineering and Science, cilt.2, ss.88-91, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.1, ss.70-74, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Past,Present and Future of Water Resources in Turkey

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19(1-2), ss.70-74, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum İlinde Hava Kirliliğindeki Değişim

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5(1), ss.71-75, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan Kenti Atıksularının Karakterizasyonu ve GPS-X Bilgisayar Programı Kullanılarak Modellenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.41-48, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stirenin Biyolojik Giderim ve Performansının Araştırılması

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.57-62, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Kirlilik: Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hava Kirliliği Örneği

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.27, ss.134-149, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.33-38, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, ss.87-92, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Kaynaklarının Korunması Politikalarının Karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, ss.331-340, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.427-435

Montmorillionit Kili Kullanılarak Atatürk Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atıksularının Ön Arıtımı

5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.110-120

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanında Sıfır Atık Projesinin Uygulanabilirliliği ile İlgili Yapılan Çalışmalar

5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongrasi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.691-692 Creative Commons License

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.3

The Evaluation of Waste Package Management of Van Province

6.Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.1

Su Kaynaklarının Yönetimi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.1

Possibilities of Using Olive Mill Wastewater for Irrigation and Fertilizer Purposes

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.352

Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği

SUÇEV Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.1421-1424

Evaluation of Stone Quarries in Van Province within the Scope of Legislation

International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.372

Particle Collection Systems: Wet Scrubbers

II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.213

Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design

II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.226

Investigation Of Adsorption Characteristics By Activated Sludge Biomass Of Paracetamol Found In Wastewater

ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.282

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.46 Creative Commons License

Türkiye'de Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için Su Kirliliği Kontrolü

2.Uluslararası Su ve Sğlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.1

Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007-2014:The Case of Igdır

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.23

New Chernobyl Metsamar Nuclear Power Plant

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.443

Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.47

Solid Waste Management and Recyclingin Igdır

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.33

Kentsel Deponi Alanlarında ve Deponi Alanı Sızıntı Sularında Farmasötiklerin Bulunuşu ve Çevresel Etkileri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.176-185

Van İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.27-35

Van İli Tıbbi Atık Yönetimi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.1-5

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1-5 Creative Commons License

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.250 Creative Commons License

Solid Waste Problem and Earthquake

2013 International Van Earthquake Symposium, Van, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2013, ss.99-100

Van İli Katı Atık Yönetimi

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.166-173

Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.185-192

Tıbbi Atık Yönetimine Genel Bir Bakış

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.104-109

ERZURUM İli Tıbbi Atık Yönetimi

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.193-200

Iğdır İli Katı Atık Yönetimi ve Çözüm Önerileri

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.239-251

Acid rain in Turkey and the effect of Chernobyl accident on Turkey

IUFRO Landscape Ecology Conference, Concepcion, Şili, 5 - 12 Kasım 2012, ss.34

Artvin İlinde 2008-2011 Yılları Arası Hava Kirliliği Durumu

Eğitimin Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.1-5

Artvin İlindeki Çevre Sorunlarına Genel Bir Bakış

Eğitimin Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.1-5

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Gürültü Kirliliği Politikasının Karşılaştırılması

I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.6-10

Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı

2.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), Mersin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2010, ss.16

Treabılıty of landfill leachate by electrochemical oxidation

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Bari, İtalya, 7 - 11 Ekim 2009, ss.137

Use of pesticides in Turkey and its effects on environment

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Bari, İtalya, 7 - 11 Ekim 2009, ss.94

Using bioremediation technics for removing toxic organic compounds

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Bari, İtalya, 7 - 11 Ekim 2009, ss.50

Heavy metal removal by biosorption

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Bari, İtalya, 7 - 11 Ekim 2009, ss.465

Ülkemizde Katı Atık Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2009, ss.487-492

Canon Proseslerin Amonyak Gideriminde Kullanılması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009, ss.320-323

Tehlikeli Atık Yönetimi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009, ss.127-130

Kyoto Protokolü’nün Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi

AB Sürecinde Ulusal Çevre ve Sanayi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2008, ss.104-108

Acid rain in Turkey

6th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION, Ghent, Belçika, 8 - 12 Eylül 2008, ss.91

The effects of Chernobyl accident on Turkey

6th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION, Ghent, Belçika, 8 - 12 Eylül 2008, ss.91

Ecological changes in Manyas bird paradise

6th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION, Ghent, Belçika, 8 - 12 Eylül 2008, ss.162

Membrane filtration in removal of heavy metal

Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.141

Solid effluent topic and management of solid effluent in the EU adaptation period

Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.142

An example of international environment project about environmental training and hazardous waste in Türkiye

Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.143

Dangerous waste material management

Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.140

Cep Telefonları ve Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri

11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2008, ss.515-518

Türkiye’de Su Kaynakları ve Su Politikası

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008, ss.25-30

DOKAP’ın Geleceği

1. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2007, ss.139-143

Erzurum’daki Yer altı Su Kaynakları ve Bu Kaynaklardaki Kirlilik Parametrelerinin İzlenmesi

15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, ss.216-220

Doğal Gaza Geçiş ile Birlikte Erzurum İlinde Fosil Yakıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğindeki Değişim

7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.743-750

Türkiye’de ve Dünyada Enerji ve Nükleer Enerjinin Durumu

Nükleer Enerji Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2007, ss.18-27

Boyalı Atıksulardaki Renk Kirliliğinin Adsorpsiyon Prosesi ile Giderilmesinde Kullanılan Adsorbentler

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 2007, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.84

Turkey’s health, safety and environmental policy

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Sevilla, İspanya, 10 - 14 Eylül 2007, ss.72

Erzurum İlinde Katı Atık Yönetimi

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.384

Environment policies in Turkey

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Sevilla, İspanya, 10 - 14 Eylül 2007, ss.73

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Politikası

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.371

Tıbbi Atık Yönetimi

AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.6-10

Katı Atık Mevzuatı ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Katı Atık Yönetimi

AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.1-5

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Mevzuatının Karşılaştırılması

Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2007, ss.199

Ulusal Çevre Sempozyumu 2007

Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2007, ss.87

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'nin Çevre Politikaları

Çevre Politikaları, Torun Ekmekyapar F., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.1-17, 2019