Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilimdalı, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilimdalı, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Atatürk Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atıksularının Membranbiyoreaktörde Arıtılması

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği/Çevre Bilimleri

 • 2005 Yüksek Lisans

  Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Kaynakları Politikalarının Karşılaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği/Çevre Bilimleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Micromeritics marka , Gemini model, Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazının Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Terralab Laboratuar Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • 2009Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ABİGEM

 • 2009Finans Yönetimi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ABİGEM

 • 2009Proje Yazma Teknikleri Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ABİGEM

 • 2008Proje Süreci Yönetimi Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2007Agilent 7890Gaz Kromatografisi/ 5975 Kütle Spektrometresi cihazlarına ait yazılım, donanım ve genel kullanım teknikleri eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Atatürk Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi

 • 2007LandCad Eğitimi Projesi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 • 2005AB hibeleri için proje hazırlama eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , SUN DANIŞMANLIK

 • 2005AB Hibe programının tanıtımı,hibe başvuru formunun hazırlanması,mantıksal çerçeve,bütçe,fizibilite formatının hazırlanması eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

 • 2004Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

 • 2004Hibe Planı Faydalananlarına Proje Yönetimi Konusunda Eğitim Verebilme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

 • 2004Proje-Alt Proje Geliştirme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

 • 2004Çevre yönetiminde sistem yaklaşımının teşvik edilmesi proje eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇEVRE BAKANLIĞI

 • 2004’İş Güvenliği Liderlik Programı eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , BOTAŞ

 • 2003TS 825 Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GTZ Alman Firması

 • 2003Erzurum’daki binaların enerji etkinliğinin teşvik edilmesi projesi eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • 2002Lab Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çevre Bakanlığı

 • 2002ÇED Yönetmeliği’nin tanıtılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için yapılan eğitim

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇEVRE BAKANLIĞI