Announcements & Documents

MTFSS2023 Kentlilik Bilinci (Derz İzlencesi)
Announcement
10/5/2020

Kentlilik Bilinci dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kentlilik Bilinci_DERS İZLENCES....pdf Creative Commons License

MTSBP1005 Kent ve Uygarlık Tarihi 1 (Derz İzlencesi)
Announcement
10/5/2020

Kent ve Uygarlık Tarihi I dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kent ve uygarlık tarihi I_DERS ....pdf Creative Commons License

FBMTPM7082 Kentsel Yeşil Alan Politikası (Derz İzlencesi)
Announcement
10/5/2020

Kentsel Yeşil Alan Politikası dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kentsel Yeşil Alan Politikası_D....pdf Creative Commons License

MTSBP1001 Şehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)
Announcement
10/5/2020

Şehircilik Projesi I dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

2020-2021 1. sınıf FÖY-2.pdf Creative Commons License

Lesson Materiels

AKTS-kent ve uygarlık tarihi-1
Kentlilik BilinciDERS İÇERİK FÖYÜeylül 2020