Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2020 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ekim 2020 Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi