Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşletme, İşletme

  • 2013 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme