Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Şubat 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bililmler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2019 Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2019 Obdusman Akademik

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi