Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Türkiye'deki Kamu Yönetimi Reformlarında Avrupa Birliği Bölgesel Politikasının Etkileri: Politika Transferi Bağlamında Bir Analiz

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri

 • 2012 Yüksek Lisans

  Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Belediyelelerde Kamu Hizmet Anlayışı Değişimi: Konya BÜyükşehir Belediyesi Örneği

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce