Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REVIEW OF STUDIES EXAMINING THE INTERACTION OF TEACHERS AND STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE GENERAL EDUCATION CLASSROOM

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Kırşehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.1

Sınıfında OSB’li Öğrenci Bulunan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

31. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2021, vol.1, no.102, pp.149 Sustainable Development

ŞİZOFRENİ BİREYLERE YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi III, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.230

"Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Uygularken Etik İlkelere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

29 uluslararasi katilimli ulusal özel eğitim kongresi UOEK, Aydın, Turkey, 6 - 09 November 2019, vol.23, no.33, pp.12

Otizmli Bir Çocuğun Görevi Tamamlama Davranışlarının Artırılmasında Sürekli Ve Aralıklı Pekiştirme Kullanım Etkililiğinin İncelenmesi

29 uluslararasi katilimli ulusal özel eğitim kongresi UOEK, Aydın, Turkey, 6 - 09 November 2019, vol.23, no.33, pp.134

Problem Davranışların Azaltılmasında/Ortadan Kaldırılmasında İşlevsel İletişim Öğretimi

1. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.3, no.4, pp.123

Books & Book Chapters

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Duygusal Özellikleri

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- II, Doç. Dr. Önder BALTACI, Editor, Özgür-Yayın-Dağıtım, Gaziantep, pp.185-201, 2023

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler için Geçiş Değerlendirmesinde Kullanılan Yöntemler

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Özlem TAGAY, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.588-608, 2023

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri ile Temel Becerilerin Öğretimi

in: Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, Prof. Dr. Elif Sazak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.258-355, 2022

Metrics

Publication

20

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

42

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

42

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals