Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A stereological study on calculation of volume values of the cervical spinal segments in ducks

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.42, sa.6, ss.600-610, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Morphological and Stereological Study on Cervical Segment of Spinal Cord of Quails

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, cilt.46, sa.3, ss.258-266, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A macroanatomic study on the facial vein and its branches in the Van cat

Veterinarni Medicina, cilt.56, sa.8, ss.400-404, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Macroanatomy of the cranial cervical ganglion in angora goat

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.9, sa.18, ss.2386-2389, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Macroanatomy of the cranial cervical ganglion in Angora goats

Veterinarni Medicina, cilt.55, sa.8, ss.389-393, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A semi-quantitative analysis of Fos expression by mustard oil

Brain Research, cilt.1060, ss.138-143, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dicephalus, Arnold-Chiari malformation, spinal dysraphism and other associated anomalies in a newborn Holstein calf

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.29, sa.2, ss.565-570, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multiple neurotransmitter receptors contribute to the spinal Fos expression

Brain Research, cilt.1033, sa.2, ss.202-209, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A macroscopical investigation of the portal veins of the Van cat

VETERINARNI MEDICINA, cilt.50, sa.2, ss.77-83, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NMDA and AMPA/KA receptors are involved in the c-Fos expression following mustard oil activation of C-fibres

Journal of Chemical Neuroanatomy, cilt.28, sa.3, ss.163-169, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuronal nitric oxide synthase immunoreactivity in ependymal cells during early postnatal development

JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY, cilt.27, sa.1, ss.3-6, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Veins of the thoracic limb of the Van cat

Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, cilt.32, sa.2, ss.116-123, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lectin and Neuropeptide Labeling in Whole-Mount Preparation of Meninges in the Rat

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.23, sa.5, ss.495-498, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lectin and Peptide Expression in Nodose, Sphenopalatine and Superior Cervical Ganglia of the Rat

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.23, sa.5, ss.489-493, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the Distribution of C-fos with Primary Afferent Markers

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.23, sa.5, ss.499-503, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neurotransmitter Substances and Anatomical Localizations

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.177-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alkyd Resin Kullanılarak Yerli Ördeklerin Cloaca’sı Üzerine Macroanatomik ve Subgross Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.6, ss.23-29, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kedide kalp venleri üzerinde makroanatomik bir araştırma

Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg.,, cilt.2, sa.15, ss.315-323, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kedide Kalp Venleri Üzerinde Makroanatomik Bir Araştırma

F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.315-324, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Distribution of non-peptidergic primary afferents in trigeminal ganglion of the rat

Y.Y.Üniv.Sağ. Bil. Derg.,, cilt.1-2, sa.6, ss.61-63, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyun fötüslerinde bazı organların makroskopik gelişimi

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.,, cilt.1-2, sa.2, ss.43-54, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırında Kalp Ve Kalp Arteriaları Üzerinde Anatomik Bir Araştırma

A. Ü. Vet. Fak. Derg., cilt.36, sa.2, ss.482-495, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırında kalp ve kalp arteria'ları üzerinde anatomik bir araştırma

A. Ü. Vet. Fak. Derg, cilt.2, sa.36, ss.482-495, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Postnatal development of NOS in the rat spinal cord

Society for Neuroscience, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.1, sa.1, ss.116

Van Kedilerinde Atlanto-occipital Aralığın Makro Anatomisi

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Elazığ, Türkiye, ss.147

Three-Dimensional Investigation by Computed Tomography of the Clavicle and Scapula in Van Cats

2 ND INTERNATIONAL & 11TH NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS, Kıbrıs (Kktc), ss.43

Veteriner Anatomi Alanında Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Yapılan Bazı Anatomik Çalışmalar

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.273-274

Determination of Forelimb Bone Mineral Measurement Values by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry in Van Cats

4th International Congress on Applied Biolologıcal Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.71

Three-Dimensional Examination of Cavum Pelvis with Computed Tomography in Van Cats and Its Morphometric Investigation

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.101-102

Van Kedilerinde Venae Portae’nın Oluşumuna Katılan Damarlar Üzerinde Makroanatomik Çalışmalar

II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Antalya, Türkiye, 06 Eylül 2016 - 09 Eylül 2002, ss.1

Sporcularda çay, sigara ve gazlı içeceklerin boy kilo ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerinin araştırılması

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo/Bosnia And Herzegovina, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.51

Kitap & Kitap Bölümleri

Giriş ve Genel Anatomy

Veteriner Anatomi ( Evcil Memeli Hayvanlar ), Kürtül İ., Türkmenoğlu i., Editör, Medipress Yayınevi, Malatya, ss.1-52, 2015