Araştırma Alanları

 • Kimya

 • Fizikokimya

 • Kimyasal Kinetik

 • Nanokompozitler

 • İnorganik Kimya

 • İnorganik Tepkime Mekanizmaları ve Kinetiği

 • Kataliz

 • Nanokümeler

 • Organik Kimya

 • Makromoleküller Kimyası

 • Temel Bilimler